Samenwerking

 

Terpelân heeft een dienstenregeling met dierenarts J. de Boer, Damwoude en DAP Dokkum. Daarnaast heeft Terpelân een nauwe samenwerking met de Kliniek voor Gezelschapsdieren te Leeuwarden.

Voor speciale problemen wordt samengewerkt met verschillende specialisten in ons land.


In de diergeneeskunde bestaan verschillende specialismen, zoals u dat ook kent in de humane gezondheidszorg. Deze specialisten zitten over het hele land verspreid. Indien nodig en in onderling overleg kunt u naar één van deze specialisten worden doorverwezen.

Laboratoria

De meest voorkomende laboratoriumbepalingen doen wij zelf. Daarvoor beschikt Terpelân onder andere over apparatuur die een aantal bepalingen in bloed direct uit kan voeren.
Ook urineonderzoek en microscopisch onderzoek van haar- en huidmateriaal kunnen we zelf doen. Voor specialistisch onderzoek doen we een beroep op een extern laboratorium.